Pomiary okablowania

Pomiary okablowania strukturalnego

Wstęp.

Nasza firma poleca się w zakresie wykonywania pomiarów okablowania strukturalnego opartego na kablach miedzianych i światłowodach.

Pomiary instalacji w oparciu o okablowanie miedziane typu skrętaka wykonane w kat. 5, kat 5e, kat 6, oraz światłowodów.

Co dają pomiary okablowania strukturalnego.

Pomiary pozwalają zweryfikować jakość okablowania pod kątem sprawdzenia czy spełnia ono wymagania danej kategorii/klasy okablowania i zainstalowanych komponentów.

Pomiary pokazują czy instalacja został wykonana prawidłowo.

Ujawniają wszystkie uszkodzenia instalacji, które mogły powstać przypadkowo np. podczas remontów itp.

Kiedy dokonywać pomiarów okablowania strukturalnego.

Pomiary zaleca się wykonywać bezpośrednio po zakończaniu nowej instalacji, dokonaniu przeróbek w istniejącej instalacji oraz w przypadku podejrzeń, uszkodzenia instalacji, lub nie działa prawidłowo celem zidentyfikowania źródła problemu.

Urządzenie pomiarowe.

Fluke Networks DTX 1800 

 

 

 

 

Testowane parametry:

– mapa połączeń,
– długość,
– czas propagacji,
– rezystancja pętli DC,
– Insertion Loss,
– Return Loss (RL),
– RL @ Remote NEXT,
– NEXT @ Remote,
– Attenuation-to-crosstalk Ratio (ACR),
– ACR @ Remote,
– ELFEXT,
– ELFEXT @ Remote,
– Power Sum ELFEXT,
– PSELFEXT @ Remote,
– Power Sum NEXT,
– PSNEXT @ Remote Power Sum ACR,
– PSACR @ Remote

Po zakończeniu pomiarów klient otrzymuje pełny raport dotyczący stanu okablowania strukturalnego w jego sieci komputerowej, oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dokładne wskazówki co należy zrobić aby usunąć wszelkie wady, usterki itp.