Systemy sprzedaży mobilnej

Systemy sprzedaży mobilnej

PS Mobile Sale to system wspierający pracę przedstawicieli handlowych w terenie z użyciem przenośnych urządzeń mobilnych. Program umożliwia im m.in.: błyskawiczne przeglądanie kartotek towarów i klientów, sprawdzanie stanów magazynowych, wystawianie dokumentów i nadzór nad płatnościami. System pozwala również szefowi działu sprzedaży na szczegółową kontrolę działań mobilnych handlowców i zlecanie im zadań. PS Mobile Sale oferuje możliwość pracy w trybach: presseling (zbieranie zamówień), vanselling (sprzedaż tzw. z samochodu) oraz w trybie mieszanym.