System zarządzania majątkiem

System zarządzania majątkiem firmy i inwentaryzacji

System znakomicie upraszcza zarządzanie majątkiem firmy. Składa się z dwóch części tj. programu do prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz programu i kolektora danych do prowadzenia inwentaryzacji. Uzupełnieniem systemu jest drukarka kodów paskowych.

Środki trwałe i wyposażenie stanowiące majątek firmy jest oznaczane etykietami z naniesionym kodem paskowym. Podczas inwentaryzacji kody paskowe z etykiet poszczególnych składników majątku firmy są odczytywane i zapisywane przez kolektor danych. System porównuje zebrane w ten sposób dane ze stanami w dokumentacji i raportuje różnice.

Zakres naszej oferty obejmuje: dostawę i uruchomienie systemu, integrację systemu z oprogramowaniem funkcjonującym w danej firmie, dopasowanie zestawień i wydruków do wymagań klienta, dostarczenie kolektora danych oraz drukarki etykiet, przeprowadzenie szkolenia pracowników klienta, wsparcie techniczne w trakcie eksploatacji systemu.