Wdrożenie i obsługa

Elektroniczny obieg dokumentów Wdrożenie i obsługa

Po przeprowadzeniu instalacji i konfiguracji systemu, przeprowadzamy następujące etapy wdrożenia:

 • Instalacja i konfiguracja

  W zależności od życzenia Klienta instalację i konfigurację systemu mogą przeprowadzić wykwalifikowani pracownicy naszej firmy, bądź też wskazany przez Klienta pracownik. Osoba taka musi przejść szczegółowe szkolenie z zakresu konfiguracji oraz obsługi systemu. W przypadku instalacji na systemie Linuks dodatkowo etap ten może obejmować instalację dodatkowego oprogramowania np. serwera faksów.

 • Pierwsze uruchomienie systemu

  Podczas pierwszego uruchomienia systemu ostatecznej weryfikacji zostaje poddana wybrana przez Klienta funkcjonalność oraz dokonana zostaje personalizacja systemu zgodnie z wymaganiami przyszłych Użytkowników. W ramach personalizacji definiuje się strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz przydziela prawa dostępu Użytkowników do wybranych funkcjonalności. System eDokumenty nie wymaga sprawdzenie poprawności jego funkcjonowania, jednak dobrą praktyką jest przedstawianie Klientowi jak działają te obszary systemu, które już na etapie analizy przed wdrożeniowej zostały dostosowane do charakteru działania firmy czy instytucji.

 • Szkolenia użytkowników

  Szkolenie użytkowników przeprowadzane są przez pracowników firmy KOMED. Celem szkolenia jest zapoznanie wszystkich Użytkowników oraz Administratorów z systemem eDokumenty oraz sposobem jego wykorzystania podczas codziennej pracy.

 • Praca w trybie testowym

  Praca w trybie testowym to etap, który następuje po szkoleniu użytkowników. Ma on na celu zapoznanie się w praktyce przez przyszłych Użytkowników i administratorów z w pełni skonfigurowanym systemem. Praca w trybie testowym pozwala na rejestrowanie w systemie dowolnych dokumentów nie związanych bezpośrednio z charakterem działalności firmy. Uwagi jakie otrzymujemy od naszych Klientów, właśnie na tym etapie wdrożenia stanowią dla nas niezwykle cenne źródło wiedzy przydatnej przy ciągłym rozwijaniu systemu eDokumenty. Po zakończeniu tego etapu następuje już właściwe uruchomienie systemu i rozpoczęcie normalnej pracy.

 • Właściwe uruchomienie systemu

  Właściwe uruchomienie systemu to ostatni etap wdrożenia, który polega na oddaniu w pełni dopracowanego systemu do pracy. W raz z nim administratorzy wskazani przez Klienta przyjmują szereg obowiązków związanych z obsługą systemu:

  • odpowiedzialność za poprawne funkcjonowanie systemu,
  • szkolenie nowych Użytkowników i doskonalenie umiejętności obsługi programu wewnątrz organizacji,

   dbanie o poprawne wykonywanie czynności związanych np. z archiwizowaniem danych.