Charakterystyka produktu

Elektroniczny obieg dokumentów Charakterystyka Produktu

System eDokumenty to oprogramowanie klasy DMS i CRM przeznaczone dla firm z każdej branży, którym zależy na stałym podnoszeniu efektywności. Usprawnia on obieg dokumentów dzięki możliwości wygodnego dostępu do nich za pośrednictwem ekranu komputera.

Grupa docelowa

System eDokumenty ze względu na swoje szerokie możliwości wspiera pracę wszystkich grup pracowniczych, m.in:

 • kadry zarządzającej (top management oraz średnia kadra zarządzająca),
 • pracowników kancelarii, sekretariatów,
 • pracowników działów handlowych, marketingowych
 • pracowników mobilnych, telepracowników,
 • pracowników administracji publicznej.

Zastosowania

eDokumenty jako system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem znajduje zastosowanie w następujących obszarach:

 • obsługa dokument?w i spraw,
 • CRM – zarządzanie relacjami z klientem,
 • zarządzanie projektami,
 • organizacja czasu pracy – praca grupowa,
 • zarządzanie dokumentacją ISO.

Cechy wyróżniające

 • Przejrzysty i zrozumiały interfejs uZytkownika
 • Sprawdzony i prosty sposób organizacji obiegu dokumentów i spraw – oparty

  na instrukcji kancelaryjnej przeniesionej na grunt nowoczesnej technologii. Zapewnia realizację wymagań każdej wielkości organizacji

 • Bardzo dobre zrozumienie i realizacja wymagań sekretariatu
 • Znakomita realizacja wymagań systemu CRM umożliwiająca wygodne rejestrowanie wszelkich informacji: dokumentów, faksów, emaili, plików jak również zdarzeń: zadań, spotkań i rozmów telefonicznych, przy dostępności informacji jednocześnie w miejscach ich wprowadzenia i jednocześnie w kartotece klienta
 • Nowoczesna architektura i technologia – system webowy klasy RIA (Rich Internet Application)
 • Bardzo dobre wsparcie dla pracy grupowej – terminarz, udostępnianie spraw, komunikator, komentarze
 • Możliwość wykorzystania dodatkowych funkcjonalności: system zarządzania dokumentacją ISO, Workflow, obsługa RCP (Rejestracja Czasu Pracy)
 • Dodatki ułatwiające pracę: powiadamianie o nowych wiadomościach, integracja

  z Word, Excel, OpenOffice

 • Możliwość korzystania z wbudowanego klienta pocztowego lub archiwizacji email poprzez przesyłanie ich do systemu z dowolnego klienta pocztowego

Jeszcze więcej zalet!

 • Niższe koszty zakupu dzięki wykorzystaniu narzędzi OpenSource
 • Niższe koszty wdrożenia i utrzymania dzięki technologii internetowej (aplikacja

  w przeglądarce)

 • Bardzo duże możliwości kastomizacji – dostosowania do wymagań i specyfiki poszczególnych organizacji
 • Otwartość dla partnerów w zakresie dokumentacji wdrożeniowej (Wikipedia i system zgłoszeń)
 • Możliwości integracji z systemami finansowo – księgowymi. Gotowe połączenia

  z Simple, Optima, Subiekt, TechnoProgress, SoftLAB

 • Prosty model organizacji operujący na złożeniu kilku obiektów: pracowników, zdarzeń i dokument, w które można łączyć w sprawy i przyporządkowywać do kontrahenta – system jest względem konkurencji o wiele łatwiejszy do wdrożenia
 • Sprawdzone sposoby realizacji wielu uniwersalnych wymagań klientów np. : rejestracja obiegu dokumentów papierowych, zastępstwa, proces ofertowania, baza umów, obieg faktur kosztowych, zamówienia wewnętrzne, zarządzanie projektami.
 • Zgodność z wymogami prawnymi i zaleceniami względem aplikacji przeznaczonych dla administracji; zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i wspiera otwarte standardy.