Analiza przedwdrożeniowa

eDokumenty Analiza przedwdrożeniowa

Etap ten ma kluczowe znaczenie dla realizacji całego projektu, bo to właśnie dzięki analizie przed wdrożeniowej określa się istotne informacje o Kliencie. Ponadto analiza przed wdrożeniowa jest najdogodniejszym sposobem przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemu informatycznego. Proces ten dzieli się na trzy etapy:

  • Spotkanie organizacyjne z Klientem i zdefiniowanie jego kluczowych wymagań funkcjonalnych.
  • Opracowanie dokumentacji analizy przedwdrożeniowej.
  • Prezentacja opracowanej analizy.

Głównym celem analizy przed wdrożeniowej jest określenie czynników, które w przyszłości będą miały wpływ na optymalne wykorzystanie systemu. Ponadto analiza pozwala określić ramy czasowe wdrożenia oraz daty zakończenia poszczególnych jego etapów.

W trakcie spotkań realizowanych na różnych szczeblach zarządzania, konsultanci poznają bieżącą strategię firmy, strukturę organizacyjną, obieg informacji i wszelkiej dokumentacji. Szczególną uwagę zwracamy na realizowane w przedsiębiorstwie procesy biznesowe – zarówno te już te istniejące jak i planowane w niedalekiej przyszłości.