Stała umowa serwisowa

Obsługa Informatyczna Stała Umowa Serwisowa

Stała umowa serwisowa.

Stała umowa określa w sposób jednoznaczny zakres i sposób świadczenia usług, precyzuje wymagania zamawiającego (czas reakcji serwisu, rodzaj nadzoru, zakres monitoringu, tryby współpracy, sposób powiadamiania o awariach, sprzęt zastępczy) oraz obowiązki wykonawcy.

Stała umowa serwisowa stanowi podstawę do przejścia przez naszą firmę odpowiedzialności za ciągłą, niezawodną pracą systemu informatycznego klienta.

Stała umowa serwisowa daje poczucie bezpieczeństwa i gwarantuje reakcję w tak nie komfortowych sytuacjach jak nagłe awarie i inne nie przewidziane sytuacje w szczególności dla firm i instytucji nie posiadających swoich własnych działów IT.

Możliwość zawarcia umowy na czas :

  • terminowa,
  • bezterminowa,
  • próbna

Stała umowa to także możliwość uregulowania reakcji w niestandardowych godzinach pracy ( np po 16 do 8 ) oraz w dnie wolne od pracy jak soboty i niedziele.