Obsługa serwerów

Obsługa serwerów

Oprócz usług związanych ze zdalną administracją serwerów ( monitorowanie pracy, analiza sygnalizowanych błędów systemowych, wykonywanie kopii zapasowych), oferujemy usługi serwisu serwerów w zakresie:

– przeglądy techniczne, czyszczenie wnętrza, konserwacje i ewentualna wymiana zespołów składowych

– diagnostyka przyczyn niesprawności

– wymiana uszkodzonych podzespołów

– przywracanie serwerów do pracy po awarii systemu operacyjnego

– konfiguracje usług usprawniających przywracanie serwerów po awarii