Audyt Bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa ma na celu wykrycie braków, potencjalnych luk i wszelkich niedociągnięć w zabezpieczeniach sieci komputerowej oraz systemów informatycznych i ich wyeliminowanie.

Z naszej strony polecamy usługi w obszarze audytu bezpieczeństwa sieci komputerowej oraz systemów informatycznych.

Proponujemy usługi w ramach, których zbadamy i ocenimy aktualny poziom bezpieczeństwa IT w Państwa firmie oraz przedstawimy szczegółowy raport z naszych działań, w którym znajdą Państwo listę zidentyfikowanych luk bezpieczeństwa wraz z wytycznymi dotyczącymi ich likwidacji.