Bezpieczeństwo IT

Bezpieczeństwo IT

 

Bezpieczeństwo IT w szerokim tego słowa znaczeniu jest dla każdego z nas jednym z ważniejszych aspektów w życiu. W życiu codziennym jak i w pracy zawodowej. W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić prowadzenie biznesu bez komputerów z dostępem do sieci internet, baz danych klientów, pracowników, produktów itp. oraz oprogramowania wspomagającego czy niezbędnego do prowadzenia biznesu.

Bezpieczeństwo IT ( bezpieczeństwo sieci informatycznych, baz danych, systemów informatycznych, urządzeń mobilnych ) to ważny temat, jednak często zaniedbywany lub traktowany po macoszemu. W wielu firmach i instytucjach brakuje czasu i środków żeby poświęcić należytą uwagę na wdrażanie i utrzymywanie systemów zabezpieczeń. Od dłuższego czasu pojawiają się doniesienia o nowych badaniach, w których eksperci wskazują, że cyberprzestępczość przynosi większe zyski niż handel narkotykami.

Tak samo jak dbamy o nasze własne bezpieczeństwo jesteśmy zobowiązani zadbać o bezpieczeństwo naszych danych zgromadzonych w naszych komputerach i przetwarzanych przez nasze systemy informatyczne. Chroniąc swoje dane dbasz tez o swoje bezpieczeństwo.

Aby zapewnić bezpieczeństwo systemom informatycznym konieczne jest spełnienie kilku niezbędnych punktów:

Audyt bezpieczeństwa

Określenie poziomu zabezpieczenia i jego podatność na atak.

Systemy antywirusowe

Niezbędnym elementem w dzisiejszych czasach jest system antywirusowy. Ważne jest to aby nasz system antywirusowy był kompleksowy i obejmował swoim zasięgiem wszystkie elementy systemu.

czytaj dalej

Dane – backup, archiwizacja

Ochrona danych przed ich utratą np. na wskutek awarii sprzętowej dysku czy innych przypadków losowych, które mogłyby spowodować ich utratę. Back-up danych należy wykonywać zgodnie z harmonogramem i sposobem określonym w polityce bezpieczeństwa.

czytaj dalej

Zintegrowane systemy ochrony sieci UTM

Bezpieczeństwo naszych systemów należy realizować w każdym miejscu począwszy od miejsca połączenia z internetem za pomocą odpowiednich narzędzi w postaci Firewalla, IPS filtrów antywirusowych i antyspamowych itp.

czytaj dalej

Polityka bezpieczeństwa informacji

Polityka bezpieczeństwa informacji jest zbiorem spójnych, precyzyjnych reguł i procedur, według których dana organizacja buduje, zarządza oraz udostępnia zasoby i systemy informacyjne i informatyczne. Określa ona, które zasoby i w jaki sposób mają być chronione.

czytaj dalej