In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
wezwij konsultanta firmy komed
Zapraszamy do naszego newslettera.

ERP TradeWare

Firma KOMED IT support, posiada rozwizania informatyczne dla duych podmiotw gospodarczych takich jak: producenci wyrobw misnych, wdlin oraz wyrobw garmaeryjnych, producenci pieczywa, ciast i innych wyrobw cukierniczych oraz grupy producentw owocw i warzyw.

O programowanie TradeWare usprawnia proces produkcji, handlu i obrotu towarami w zakresie wszelkich operacji logistycznych. Podstawow zalet oprogramowania jest moliwo przeledzenia historii produktu ? jego identyfikowalnoci (ang. traceability). Umoliwia ono identyfikowanie partii towaru od momentu dostawy, a po sprzeda detaliczn poprzez cay proces technologiczny.
Oprogramowanie specjalistyczne TradeWare jest kompletnym modularnym rozwizaniem wspierajcym procesy w przedsibiorstwach prowadzcych dziaalno gospodarcz. Mimo e oprogramowanie zostao zasadniczo stworzone bez specyfikacji branowej, jest szczeglnie przydatne przedsibiorstwom zajmujcym si obrotem produktami spoywczymi i o krtkim czasie trwaoci.

Oprogramowanie TradeWare zostao stworzone od podstaw i zapewnia pene dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta.
TradeWare znajduje szczeglne zastosowanie w:
? przedsibiorstwach produkujcych miso, wdliny i wyroby garmaeryjne lub nimi handlujcych
? przedsibiorstwach produkujcych pieczywo, ciasta i inne wyroby cukiernicze lub nimi handlujcych
? przedsibiorstwach produkujcych warzywa, owoce i grzyby lub
nimi handlujcych
? przedsibiorstwach produkujcych nabia, napoje, mroonki, saatki lub nimi handlujcych
? hurtowniach i sklepach specjalistycznych
? firmach pakujcych warzywa i owoce, nabia, miso i wdliny,
pieczywo i ciasta i inne
? przedsibiorstwach zajmujcych si eksportem i importem itp.
Program zosta stworzony przez niemieck firm Ebbinghaus
TEAM GmbH, i spenia wszelkie wymagania i standardy obowizujce w Unii Europejskiej. Zdoby znaczc pozycj na tym
rynku. Na targach CeBIT 2013 oprogramowanie TradeWare zostao wyrnione przez niemieckie zrzeszenie firm z brany IT

[BITMi - Bundesverband IT-Mittelstand e.V.] znakiem jakoci "Software Made in Germany".
Oprogramowanie TradeWare posiada midzy innymi nastpuj-ce funkcjonalnoci:

 • zarzdzanie katalogiem kontrahentw i produktw
 • produkcja
 • receptury
 • sortowanie
 • pakowanie
 • magazynowanie
 • proces budowania ceny
 • rozliczanie dostawcw oraz grup producenckich
 • sprzeda ?modu sprzeday obwonej
 • wysyka
 • transport
 • odbir
 • ledzenie partii towaru
 • traceability

TradeWare a inne systemy ERP

Niezaleno
Program TradeWare zosta stworzony od podstaw. Dziki temu, e nie uyto w nim gotowych elementw (Frameworks) - jak robi to inne firmy - zapewniona jest cakowita kontrola wszystkich elementw.
Uytkownik ma pewno, e wybrana koncepcja rozwizania moe by wprowadzona bezporednio i nie jest konieczne programowanie rnych ?nakadek? od innych dostawcw oprogramowania jak robi to konkurencja.

Technologia
TradeWare jest zintegrowanym systemem ERP(Enterprise Resource Planning) oraz systemem CRM(Customer Relationship Management), ktrego najwaniejszymi cechami s:
? Niezaleno TradeWare jest dostpny dla rnychsystemw operacyjnych i baz danych.
? Moliwo konfiguracji TradeWare dopasowuje si do wymaga i celw klienta.
? Elastyczno栠 Program TradeWare jest podzielny i moe by zainstalowany w kilku jzykach.
? Zdolno do aktualizacji TradeWare posiada jako oprogramowanie standardowe zdolno do aktualizacji, nawet po adaptacji do potrzeb klienta.

Indywidualizacja
W oprogramowaniu TradeWare istnieje moliwo indywidualnego dopasowania wygldu etykiet, wzorcw wydruku i rnych statystyk zawartych w formie formularzy typowych dla wizerunku firmy, stosownie do ycze klienta. Odpowiednie przeszkolenie pracownikw pozwala na samodzielne wprowadzanie zmian do form wydruku oraz zezwala na tworzenie cakowicie nowych form bez koniecznoci ponoszenia dodatkowych opat. Wyej wymienione dopasowania s realizowane nie
przez programistyczn ingerencj w systemie, tylko przez modyfikacj formularzy wydruku. Dziki temu taki zmodyfikowany system oprogramowania pozostaje cakowicie zdolny do dalszej aktualizacji, a zmiany klienta pozostaj nienaruszone.

Aktualizacja oprogramowania
Wszystkie systemy oprogramowania s przez nas nieprzerwanie ulepszane i dostosowywane do zmieniajcej si sytuacji. W ramach umowy wprowadzamy rozszerzenia funkcji, aktualne korekty i dopasowania. Zmiany stp podatkowych nie wymagaj w naszym oprogramowaniu jego zmiany, a s jedynie dodawane w odpowiedniej konfiguracji systemu.

Dowiadczenie
W programie TradeWare zawarte jest dowiadczenie z ponad 20 lat dziaalnoci i przeprowadzania rnych projektw. Programujemy, instalujemy i doradzamy w sprawie specjalistycznych kompletnych rozwiza programowych dla rnych brany, a take indywidualnych systemw oprogramowania dopasowanych do potrzeb klienta. Nasze zorientowanie na serwis, a take sprawdzona w praktyce zdolno rozwizywania problemw, umoliwiaj nam cigy rozwj i rozszerzanie naszej dziaaloci.

 
Nasi Partnerzy
partner microsoft partner esetpartner cisco partner insert partner hppartner cdn optimapartner edokumentypartner 3cx